Psikolojik Test / Ölçek Uygulama ve Değerlendirme

Hem psikiyatrik tanının konulmasında hem de tedavi/terapi sürecinin izlenmesinde psikiyatrist tarafından istenebilen stadardize edilmiş test, istatistik, ölçme ve değerlendirme araçlarını kapsamaktadır. Uygulayıcıları alanında uzman psikologlardır.

Cadde Terapi ve Psikiyatri'de uygulanan testler:

 • TAT – Tematik Algı Testi

 • CAT – Çocuklar için Tematik Algı Testi

 • Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi

 • Beier Cümle Tamamlama Testi (Çocuk ve Yetişkin)

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

 • MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

 • Standardize Mini Mental (Eğitimliler İçin ve Eğitimsizler İçin:Okuma yazma bilmeyenler )​

 • SCL 90 – Psikolojik Belirti Tarama Testi

 • Catell 2A Zeka Testi

 • Porteus Labirentleri Testi

 • İşitsel Sözel Öğrenme Testi – Bellek ve Dikkat

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Harris Lateralleşme Testi

 • Head Sağ-Sol Ayırt Etme Testi

 • AGTE – Ankara Gelişim Tarama Envanteri

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

 • MOXO Test (Kompütürize Çocuk-Ergen-Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Testi)

 • DEHB Conner's Anne-Baba Değerlendirme Formu

 • DEHB Conner's Öğretmen Değerlendirme Formu

 • Wender Utah Derecelendirme Ölçeği Kısa & Uzun (Erişkin tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Özbildirim Ölçeği)

 • Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

 • Çift/Evlilik Uyum Ölçeği

 • Anne-Baba Tutum Ölçeği

 • Aile Değerlendirme Ölçeği

 • Kişi Algısı Ölçeği

 • Yeme Tutumu Testi

 • Pennstate Endişe Ölçeği

 • Agorafobik Bilişler Ölçeği

 • Yaşam Boyu Panik Agorafobi Spektrum Ölçeği

 • PADUA Envanteri (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

 • PANNS (Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği)

 • Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Erkek)

 • Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (Kadın)

 • Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği

 • Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon

 • Adet Öncesi Değerlendirme Formu

 • Beck Anksiyete Envanteri

 • Beck Depresyon Envanteri

 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği

 • Çocukluk Çağı Kaygı Bozuklukları Ölçeği Anne-Baba Formu

 • Mevsimsel Gidiş Değerlendirme Formu

 • Öfke Kontrol Ölçeği

 • Başa Çıkma Ölçeği

 • Sosyal Destek Envanteri

 • Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

 • Hukuki Ehliyet-Hedef Ölçeği

 • Kısa Akıl Muayenesi (KAM)

 • Borderline Kişilik Envanteri

 • Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT)

 • Rüya Bunaltı Ölçeği

 • Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi