top of page

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizoid Kişilik Bozukluğu, duygusal ifade ve sosyal etkileşimde bulunma konusunda zayıf olan bir kişilik bozukluğudur. Bu kişiler, genellikle yalnızlığı tercih ederler ve sosyal etkileşimlerden kaçınırlar. ŞKB olan kişilerde, aşırı hayal gücü, düşüncelerin içine kapanması, kendine özgüven eksikliği, sosyal ilişkilerde ve etkileşimlerde zayıflık gibi belirtiler görülür.


Belirtileri Nelerdir?

ŞKB'nin belirtileri, kişinin genel olarak duygusal ve sosyal etkileşimlerden kaçınması ve yalnızlığı tercih etmesidir. Kişi, genellikle sosyal etkinliklerden uzak durur ve kendisini içine kapanık hisseder. ŞKB'li kişiler, hayatlarında genellikle yalnızlık hissederler. Bu kişilerde, duygusal ifade yetersizliği, hayal gücünde zayıflık, düşüncelerin içine kapanması ve sosyal etkileşimlerde zorluklar gibi belirtiler görülebilir.


Nedenleri Nelerdir?

ŞKB'nin kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak, genetik, çevresel ve sosyal faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bazı araştırmalar, çocukluk çağındaki olumsuz yaşantıların, özellikle fiziksel veya cinsel istismarın, ŞKB gelişimi için bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir. Bunun yanı sıra, aile geçmişinde ruhsal bozukluklar, şiddet, suçluluk duyguları gibi olumsuz koşulların da ŞKB gelişimine etkisi olduğu düşünülmektedir.


Etkileri Nelerdir?

ŞKB'nin etkileri kişiden kişiye değişebilir. Ancak, genel olarak, ŞKB olan kişilerin hayatlarında sosyal ve duygusal zorluklar yaşadıkları gözlenmiştir. Bu kişiler genellikle yalnız ve izole hissederler, sosyal etkileşimlerden kaçınırlar ve genellikle hayal gücü ve yaratıcılık azalmıştır. Kişiler arasında sağlıklı bir iletişim kuramazlar ve etkileşimlerinde zorlanırlar. Ayrıca, ŞKB olan kişilerin depresyon, kaygı, fobiler ve diğer ruhsal sorunlar gibi başka bozukluklara da yatkın oldukları görülmüştür.


ŞKB olan kişiler, ayrıca iş ve eğitim hayatlarında da zorluklar yaşayabilirler. İş ortamında, sosyal becerilerinin ve ifade gücünün zayıflığı nedeniyle, başkalarıyla işbirliği yapmakta zorlanabilirler. Aynı zamanda, iş arkadaşlarıyla uyumlu çalışamazlar ve işyerindeki hiyerarşik yapıyı zorlukla kabul ederler. Bu nedenle, iş ve eğitim hayatlarında ŞKB olan kişilerin zorluklarla karşılaşması ve yetersiz kalmaları olasıdır.


Tanı için aşağıda sayılan özelliklerden 4 ve daha fazlasının olması gerekir:

  • Övilmeye veya eleştirilmeye kayıtsızlık

  • Tek başına yapılan aktiviteleri veya fanzetileri tercih etmek (yalnızlığı seven kimseler)

  • Cinsel ilişkilere karşı ilgi kaybı

  • Yakın ilişkilerde istek ve zevk olmaması

  • Duygusal soğukluk, ayrıklık ve düzleşmiş duygulanım

  • Aile bireyleri haricinde yakın arkadaş ve dostluk ilişkilerinin olmaması

  • Hemen hemen hiç bir aktiviteden keyif alamamak


Tedavisi Nasıldır?

ŞKB'nin tedavisi, psikoterapi, ilaç tedavisi ve destekleyici tedaviler gibi farklı yaklaşımları içerebilir. Psikoterapi, ŞKB olan kişilerin duygusal ifadelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Terapi seansları sırasında, kişinin duygusal ifadelerini tanımlaması ve ifade etmesi teşvik edilir. Ayrıca, kişilerarası becerileri, işbirliği, takım çalışması ve etkileşim konusunda da eğitim verilir. Ayrıca, kişilerarası duyarlılığı artırmak için uygulamalı terapi teknikleri kullanılabilir.


İlaç tedavisi de ŞKB'nin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Özellikle antipsikotikler ve antidepresanlar gibi ilaçlar, ŞKB belirtilerini hafifletmek için kullanılır. Ancak, ilaç tedavisinin tek başına etkili olmadığı ve psikoterapi ile birlikte kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.


Destekleyici tedaviler de ŞKB olan kişilere yardımcı olabilir. Bu tedaviler, kişilerarası ilişkileri geliştirmeyi, stresle başa çıkmayı, uyku düzenini iyileştirmeyi ve diğer sağlık sorunlarını yönetmeyi amaçlar. ŞKB olan kişiler için grup terapisi, egzersiz ve meditasyon gibi teknikler faydalı olabilir.


Tedavi sürecinde, kişinin duygusal ifadelerini ve sosyal becerilerini geliştirmesi hedeflenir. İlaç tedavisi, belirtileri hafifletmek için kullanılırken, destekleyici tedaviler kişilerarası ilişkileri geliştirmeyi ve diğer sağlık sorunlarını yönetmeyi amaçlar.


Şizoid Kişilik Bozukluğu olan kişilerin, hayatlarındaki zorlukları ve bozukluğun etkilerini hafifletmek için terapiye başvurmaları önemlidir. Terapi, kişinin duygusal ifadelerini keşfetmesine ve sosyal becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, tedavi sürecinde kişilerarası duyarlılığı artırmak ve kişilerarası becerileri geliştirmek için çeşitli teknikler kullanılabilir.


Şizoid Kişilik Bozukluğu hakkında farkındalık oluşturmak, bozukluğun belirtilerini ve tedavi yöntemlerini anlamak, ŞKB olan kişilere destek olmak için önemlidir. Ayrıca, ŞKB'nin diğer ruhsal sorunlarla birlikte görülebileceği göz önünde bulundurularak, bu sorunların tanınması ve tedavi edilmesi de önemlidir.


bottom of page