top of page

Dr. Ayça Can Uz Kimdir?

20220531_230512 (1).jpg

Dr. Ayça Can Uz,  Çanakkale Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra, 2004 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Psikiyatri ihtisasını Prof.Dr.Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2010 yılında tamamladı.

 

İhtisası boyunca çalıştığı kliniğe bağlı Kadın yataklı servisi ve Dahiliye servisi’nde Perinatal Psikiyatri ve Kronik hastalıklar konularında tecrübe kazandı. Alkol ve madde bağımlılığı konusunda AMATEM Kliniği'nde tedavi ve grup terapileri ile rehabilitasyon çalışmalarında bulundu.

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Kliniği’nde özellikle DEHB ve Kaygı Bozuklukları konusunda çocuklar ve aileleriyle çalıştı. Dikkatten sıklıkla kaçan ve zor tanı konulan bir alan olan Erişkin tip DEHB üzerine yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürdü. EFTA-Avrupa Aile Terapileri Derneği onaylı Çift ve Aile Terapisi sertifika programını başarıyla bitirip “Çift ve Aile Terapisti” olmaya hak kazandı.

Kişilerin ruhsal rahatsızlıklarının sadece biyolojik değil, psikososyal bir sistematik içerisinde de değerlendirilmesi gerektiğine inanan Dr. Ayça Can Uz, psikoterapi ile ilgili olarak çift ve bireysel terapi kapsamında Cinsel terapi, Şema terapi, Interpersonal (Kişiler arası) terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive-Behavioral Therapy), EMDR (Fiziksel ve ruhsal travma çalışmalarında yaygın olarak kullanılan Eye Movement Desensitisation Reprocessing Method) ve Hipnoterapi alanlarında sertifika ve eğitimler aldı.

 

2010-2012 yılları arasında Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi ve Mardin Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. 2012-2018 yılları arasında Amerikan Tıp Merkezi Psikiyatri Kliniği'nde klinik sorumlusu ve psikiyatri uzmanı olarak çalıştı. Beslenme ve Diyet uzmanları ile ekip çalışması içinde Yeme Bozuklukları (Obezite, Bulimia Nervoza, Anoreksiya) üzerine hasta takibinde ve çalışmalarda bulundu.  2013-2014 yılları arasında Amerikan Hastanesi’nde Doğum öncesi eğitim programında Perinatal Psikiyatri ile ilgili görev aldı. 2018'den beri kuruculuğunu yaptığı özel psikiyatri ve psikoterapi kliniğinde çalışmaktadır. 

   SERTİFİKA, KURS VE EĞİTİMLER

 • Grup Terapisi Eğitimi - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikotik Bozukluklar Merkezi (2007)

 • Psikodinamik Terapilere Giriş Eğitimi - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Basamak Terapi Birimi (2008)

 • Cinsel Terapi Kuramsal Eğitimi ve Süpervizyonu - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Basamak Terapi Birimi (2008)

 • Filmlerle Terapi çalışma grubu - Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doç.Dr. Murat Erkıran (2008)

 • Hipnoterapi, Uygulamalı Temel Hipnoz kursu - Türkiye Psikiyatri Derneği, Hipnoz ve Hipnoterapi Bilimsel Çalışma Birimi Eski Koordinatörü Dr. Şeref Özer (2008)

 • Lohusalık Döneminde Ruhsal Hastalıkların Tedavisi -Türkiye Psikiyatri Derneği (2008)

 • Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Prensip ve Uygulamaları Kuramsal Eğitimi - Doç. Dr. Hakan Türkçapar, Bilgelik Enstitüsü (2009)

 • Çatışma ve Çatışma Yönetimi - İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu (2010)

 • Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) kursu - Türkiye Psikiyatri Derneği (2010)

 • Klinik Psikiyatride Aile ve Çift Terapisi Kursu - Türkiye Psikiyatri Derneği (2010)

 • Alkol bağımlılarında 12 Basamak Tedavisi ve Motivasyonel Görüşme – Üsküdar Üniversitesi NP hastanesi, Dr. Susan Blank  ve Dr. David Powell (2011)

 

 • Anksiyeteye Güncel Yaklaşımlar - Göttingen Üniversitesi, Prof. Dr. Borwin Bandelow (2011)

 • Psikodrama çalışma grubu - 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Arşaluys Kayır (2011)

 • Deney Hayvanı Kullanımı ve Etik Yaklaşım Sertifikası - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (2003) (Deney Hayvanı Kullanımı ve Etik Yaklaşım Sertifikası,  deney hayvanları üzerinde klinik çalışma,  eğitim ya da test amacıyla prosedür gerçekleştirecek kişilerin sahip olmasının yasal olarak zorunlu olduğu bir sertifikadır.)

 • Uyku bozuklukları çalışma grubu -  47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Hamdullah Aydın (2011)

 • EFTA onaylı Çift ve Aile Psikoterapisi Sertifikasyonu - EFTA-TIC (The  Europian Family Therapy Association Training Insitute Chamber) üyesi Psyho-Med İlişki Psikoterapileri Enstitüsü (2012)

 • AASECT onaylı Cinsel Terapi Kuramsal eğitimi - Doç. Dr. Sultan Doğan, Cinsel Sağlık Derneği Başkanı, AASECT-American Association of Sexuality Educators, Counselors & Therapists (2012)

 • Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi; Bireylerle ve Ailelerle Çalışma Çalıştayı - Satir İnsan Gelişimi ve Aile Terapisi Enstitütüsü, Kathylene Maki-Banmen (2012)​

 • Sigara Bağımlılığına Yaklaşım ve Tedavisi kursu - Türkiye Psikiyatri Derneği (2012)

 • İnternet Bağımlılığı: İnternette Online Oyun, Seks, Kumar ve Alışveriş Bağımlılıklarının Farmakolojik Tedavisi ve Bilişsel Davranışçı Terapisi - Türkiye Psikiyatri Derneği (2012)

 • Farkındalık ve Kabullenme Temelli Terapilere Giriş: Psikiyatri’deki Pratik Uygulamaları Kursu - Türkiye Psikiyatri Derneği, Prof. Dr. Kültegin Ögel (2012)

 • Depresyonda Metakognitif Terapiler: İnatçı ve tekrarlayıcı olumsuz düşüncelerin ve ruminasyonların tedavisinde yeni bir tedavi yaklaşımı çalışma grubu - Kognitif Davranış Terapileri Derneği, Dr. Costas Papageorgiou (2012)

   ÜYESİ OLDUĞU DERNEKLER

 

 • Türk Psikiyatri Derneği (TPD)

 • Türk Tabipler Birliği (TTB)

 • American Psychiatric Assosiation (APA-Amerikan Psikiyatri Derneği)

 • European Psychiatric Assosiation (EPA-Avrupa Psikiyatri Derneği)

 • World Federation of ADHD (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu /DEHB Dünya Birliği)

 • International Society of Schema Therapy (ISST- Uluslararası Şema Terapi Derneği)

 • Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)

 • EMDR Türkiye Derneği (EMDR-TR)

 • Çanakkale Fen Lisesi Mezunlar Derneği 

 • Endokrin Hastalıklarda Psikiyatrik Sorunlara Yaklaşım ve Tedavisi - Türkiye Psikiyatri Derneği (2012)

 • Demans Ayırıcı Tanısı Tanısı Nasıl Yapılır? Kursu - Psikofarmakoloji Derneği, (2012)

 • Şema Terapi ( Schema Therapy) Model ve Teknikler Eğitimi - Psikonet, Dr. Alp Karaosmanoğlu, Vice President of ISST, ISST (Internetional Society of Schema Therapy) (2013)

 

 • Kişilerarası Psikoterapi (Interpersonal Psychoterapy) Düzey A Eğitimi - Dr. Scott Stuart, IPTI (Interpersonal Psychoterapy Instute) (2013)

 

 • EMDRIA (EMDR International Association) onaylı EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing/Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) I. Düzey Sertifikasyonu - Davranış Bilimleri Enstitüsü (2013)

 • EMDRIA (EMDR International Association) onaylı Çocuklarla EMDR Eğitimi - Davranış Bilimleri Enstitüsü (2013)

 

 • Çocukluktan Erişkinliğe Tedaviye Dirençli DEHB Yönetimi - Psikofarmakoloji Derneği (2013)

 

 • DSM 5 Oryantasyon ve Eğitimi - Psikofarmakoloji Derneği (2013)

 • Gebelik, Hiperemezis Gravidarum ve Doğum Dönemi Psikolojik Sorunların  EMDR ile Çözümü Çalıştayı - Davranış Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr Önder Kavakçı (2018)

 • BABCP onaylı Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Eğitimi - Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD), College London Universitesi Kurs Direktörü ve Konsültan Klinik Psikolog Dr. Joe Oliver, BABCP (British Association for  Behavioural and Cognitive Psychotherapies) Kabul ve Kararlılık Terapisi Çalışma Birimi Eski Başkanı (2018)

 • Farkındalığın Bilimi, Dr. Daniel Siegel (2018) 

 • Eş seçimi bir tesadüf mü? İmago Çift Terapisi Semineri - Psk. Çiğdem Toksoy, Çift ve Aile terapileri Derneği (2019)

 • Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Tanı ve Tedavi Klinisyen İpuçları Kursu, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2019)

 • Yeme Bozuklukları Tedavisinde Bireye Özel Biçimlendirilmiş Bilişsel Davranışçı Terapi, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2019)

 • Yeme Bozuklukları Tedavisinde Adaptif Emosyon Regülasyon Becerilerini Geliştirme Yöntemleri, 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi (2019)

 • EMDRIA (EMDR International Association) onaylı EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing/Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) II. Düzey Sertifikasyonu - Davranış Bilimleri Enstitüsü (2019)

 • Vücudunuz Hayır Diyorsa Semineri - Walk of Life, Dr. Gabor Mate (2021)

 • A-TIP (Akut travmatik olay işleme) ve CID (Kritik olay duyarsızlaştırma) Workshop - Roy Kiesling, LISW (EMDR International Association onaylı EMDR eğitimcisi (2021)

 • Yapısal Aile Terapisinin Temelleri - Çift ve Aile terapileri Derneği, Dr. Harry J. Aponte, HPhD, MSW, LCSW, LMFT (2021)

 • The International Society of Schema Therapy (ISST) Certified International Individual Schema Therapy Training Program - Schema Therapy Training Center of New York, Travis Atkinson (2023'te kuramsal eğitim tamamlanmış, süpervizyon süreci devam etmektedir)

 • Borderline Kişilik Bozukluğunun Psikoterapi ile veya Psikoterapi olmadan Psikiyatrik Yönetimi, EPA Kursu - 30. Avrupa Psikiyatri Kongresi, Dr. Lionel Cailhol (2023)

 

 • Hikikomori (Patolojil Sosyal Gri Çekilme ve Modern Tip Depresyon) İçin Dijital Teknolojileri Kullanarak Değerlendirme, Müdahale ve Yeni Teröpatik Yaklaşımlar, EPA Kursu - 30. Avrupa Psikiyatri Kongresi, Dr. Takahiro Kato (2023)  

 • DEHB mi, başka bir bozukluk mu yoksa her ikisi mi? DEHB'de komorbiditenin rolünü çözümleme Kursu - 9. Dünya DEHB Kongresi, Dr. Jose Ramos Quiroga (2023)

 • Yetişkinlerde DEHB Değerlendirme Stratejileri Kursu - 9. Dünya DEHB Kongresi, Dr. Wolfgang Retz (2023)

 •  Certification Training for Individual Schema Therapy - Schema Therapy Training Center Of New York, Travis Atkinson (2023)

bottom of page