top of page

Psikolojik Test / Ölçek Uygulama ve Değerlendirme

Hem psikiyatrik tanının konulmasında hem de tedavi/terapi sürecinin izlenmesinde psikiyatrist tarafından istenebilen stadardize edilmiş test, istatistik, ölçme ve değerlendirme araçlarını kapsamaktadır. Uygulayıcıları alanında uzman psikologlardır.

Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesi'nde uygulanan testler:

bottom of page