top of page

İNTERNET SİTESİ VERİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

 

AMAÇ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.maddesinin ek fıkrasına göre;
Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.

Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması, özel kanunlarla da düzenlenmiş olup, Uzm. Dr. Ayça CAN UZ’un kurumsal olarak gözettiği en önemli yaklaşımları arasındadır. Buna göre Uzm. Dr. Ayça CAN UZ kişisel verilerin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir muayenehane politikası haline getirmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin güvenliği, gizliliği ve korunması için Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesi tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Uzm. Dr. Ayça CAN UZ, KVKK’na göre Veri Sorumlusu sıfatıyla “Bağdat Cad. Ak-Ör Apt. A-Blok No:418 K:3 D:8 Suadiye – Kadıköy / İstanbul ” adresinde, T.C. Sağlık Bakanlığı prosedürlerine göre psikiyatri muayenehanesi olarak faaliyet göstermektedir. Uzm. Dr. Ayça CAN UZ 1960176418 vergi numarası ile Erenköy Vergi Dairesi’ne kayıtlıdır. Web adresimiz: https://www.draycacan.com/

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız ile çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikası Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesi olarak, Çerez Politikası Aydınlatma Metni kapsamındaki toplanan kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesi ile aranızda hasta-hekim ve psikolog-danışan ilişkileri kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini, ilgili kişi sıfatıyla hastaları olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenahanesinin hastalarına karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla SMS-MMS, e-posta, whatsapp ve mobil cihazlara her türlü elektronik ileti gönderimi hizmeti sunan stratejik iş ortaklarımız, telekomünikasyon şirketleri ve servis sağlayıcılar ve bu kapsamda belirtilen iş ortaklarımız ve diğerleri ile verilerinizin paylaşımına izin vermeniz halinde bu kurum ve kuruluşlarla kişisel verileriniz paylaşılabilecek, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ancak; verileriniz her hal ve şartta Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesi tarafından korunmakta ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmaların da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket etmesi sağlanmaktadır. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

Çerez Politikası Aydınlatma Metni Hakkında

Çerez Politikası Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenahanesi tarafından KVK Kanunu 10’ncu maddesi kapsamında Aydınlatma Metni eki olarak hazırlanmıştır. İşbu İNTERNET SİTESİ VERİ GÜVENLİĞİ, GİZLİLİĞİ VE ÇEREZ POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ’nin amacı, tarafımızdan işletilmekte olan https://www.draycacan.com/ internet sitesinin/sitelerinin (Site) işletilmesi sırasında Site ziyaretçilerine (Veri Sahibi) çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi verilmesidir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığını ve bu çerezlerin nasıl kontrol edilebileceğini size açıklamak amaçlanmıştır. İnternet sitelerimizi ziyaretleriniz sırasında deneyiminizi geliştirmek, kolaylaştırmak, Sitenin doğru ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Bilgi Teknolojileri dahilinde bazı teknolojilerden (çerezler-cookies) faydalanmak, kullanmak gerekmektedir. Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgiler olarak tanımlanabilir. Çerezler; kullanım ömrü, kullanım amacı, çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli tasniflere tabi tutulur.

Kullanım ömrüne göre çerezler: Oturum Çerezi - Kalıcı Çerezler
Kullanım amacına göre çerezler: Zorunlu Çerezler - Teknik Çerezler - Analitik Çerezler - İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler - Reklam Çerezleri
Çerez sahibi veya çerez yerleştirene göre çerezler: Birinci Parti Çerezler - Üçüncü parti Çerezler

SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler

Hiçbir hal ve şartta kimliğinizi tanımlayabilecek verileri toplamaz, saklamaz, işlemeye yol açmaz; bu nitelikleri nedeniyle KİŞİSEL VERİ olarak nitelendirilemez. Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs barındırmaz. Ziyaretçiler tarafından sitenin nasıl kullanıldığını anlamayı sağlar, istatistik verileri toplar ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirilmesine yardımcı olur. Gelecekteki olası ziyaretlerde faaliyetleri hızlandırmayı sağlar. Site ara yüzlerinin ve özelliklerinin olması gerektiği gibi kullanılması açısından zorunludur.

Reklam çerezleri

Reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini test ve analiz etmek amacıyla, kişiye bağlı temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek için gerekli hukuki bildirimlere bağlı taahhütleri alınmış olarak meşru menfaatler kapsamında kullanılabilmektedir.

Çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz

Çerezlerin kullanımına yada kullanılmamasına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek; çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmek yeterli olacaktır. Hemen tüm tarayıcılarda sizlere çerezleri yönetme kapsamında uyarı seçenekleri sunulur. Bu kapsamda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin kabul edilmesi, reddedilmesi, sadece belli türdeki çerezlerin kabul edilmesi, bir sitenin bilgisayarınıza/cihazınıza çerez depolamayı talep etmesi halinde uyarı alınması ve çerezlerin silinmesi mümkündür. Çerezleri reddetme, devre dışı bırakma seçenekleri halinde tercihlerinizi sizin ayarlamanız gerekeceği gibi, ilgili sitenin bazı özellikleri ve hizmetlerinin de düzgün, beklendiği şekilde çalışmaması da söz konusu olabilir. Tarayıcı ayarları ile ilgili aşağıdaki tablodan yararlanabilirsiniz.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Şirket tarafından kullanılamaması yönünde bir tercihte/talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesi olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla iş bu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya kamuya açık herhangi bir mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesi tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için https://www.draycacan.com/kvkk-aydinlatma-metni adresinde yer alan Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesini Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı açıkladığımız aydınlatma metnimizi okumanızı tavsiye ederiz.

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ve ilgili diğer mevzuat gereğince kayıt altına alınmakta ve talep edilmesi halinde talep etmeye yetkili adli ve/veya idari kurumlarla paylaşılacak/paylaşılmakta olan internet erişimlerine ilişkin log kayıtları gerekirse şirket içi eğitim-denetim süreçlerinde ve hukuki yükümlülük dahilinde işlenmektedir.

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Kanun’un 11nci maddesi uyarınca veri sahipleri;

    a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel                        verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan                  kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı                  üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya                        çıkmasına itiraz etme

    h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.draycacan.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan KVKK Uyarınca İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Uzm. Dr. Ayça CAN UZ muayenehanesinin ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kullanım koşulları ile ilgili uygun bulmayacağınız ve/veya bu kapsamdaki herhangi bir kişisel verinizin kullanılmaması talebinizin olması halinde sitemizi kullanamayabileceğinizi ve bundan doğabilecek sorumluluğu kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

bottom of page