top of page

Telepsikiyatri (Online Psikiyatrik Muayene/İzlem)
ve Online Terapi

Online Psikiyatri veya Terapi Nedir? Nasıl yapılır?

Online (çevirimiçi) danışmanlık; profesyonel ruh sağlığı hizmetlerinin bir ruh sağlığı uzmanı tarafından internet aracılığıyla görüntülü konuşma platformları üzerinden gerçek zamanlı olarak bireylere sunulmasıdır. 

Çevrimiçi danışmanlık şunları içerebilir:

 • DEHB veya depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıkların değerlendirmesi gibi resmi bir değerlendirme.

 • Belirtilerinizin tıbbi teşhisi ve talep ettiğiniz taktirde aile hekiminiz veya diğer takip edildiğiniz uzmanlara bir rapor (Bunun için onaylamanız için önce bir onam formu ve onayınızın ardından düzenlenen rapor sizinle paylaşılır. Ancak raporun paylaşılmasına dair tekrar siz onay verdikten sonra paylaşılır.)

 • Online psikolojik konuşma terapisi (psikoterapi).

 • Durumunuz veya belirtileriniz hakkında, onları daha iyi yönetmenize ve anlamanıza yardımcı olacak psikoeğitim (destek ve bilgi).

 • Uyku, egzersiz, sosyal destek, diyet ve beslenme veya takviyeleri iyileştirmeye odaklanan yaşam tarzı müdahaleleri gibi kanıta dayalı tedavileri içeren kişiselleştirilmiş bir tedavi planı.

 

Çevresel etkilerden bağımsız olarak evinizin rahatlığında veya dilediğiniz herhangi bir yerde bir bilgisayar, tablet veya telefon sayesinde sanal psikiyatrist ya da psikoloğunuzdan yardım alabilirsiniz. Tercihen en az bir kere ya da danışanın durumuna bağlı olarak daha fazla yüz yüze yapılan seansların ardından online sürece başlanması öneriyoruz. Ancak yüz yüze görüşmenin hiçbir şekilde mümkün olamadığı durumlarda direkt online da başlanabilir.

Online Psikiyatri veya Terapi Yüz Yüze Uygulanan Hizmetler Kadar Etkin midir?

Birçok hasta online terapi ile yüz yüze terapi ile aynı verimliliği alıp alamayacağını merak etmektedir. Çalışmalar, telepsikiyatrinin çocuklar, ergenler ve yaşlı yetişkinler de dahil olmak üzere geniş bir yaş grubu yelpazesinde genel olarak etkili olduğunu göstermektedir. Kendi klinik deneyimize dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki, online uygulanan gerek BDT, Şema terapi gerekse EMDR, birçok sorun için yüz yüze ile eş etkinliktedir. Hatta travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon ve DEHB gibi rahatsızlıklar için özellikle yardımcı olduğu gösterilmiştir. 

Kliniğimiz Bünyesinde Online Hizmetler Nasıl Yürütülür?

Kliniğimizde ‘zoom’, ‘whatsapp’ gibi görüntülü konuşma platformları veya remotEMDR gibi web siteleri üzerinden psikiyatrik muayene, takip ve terapi süreçleri yürütülmektedir.. Başvuran tüm bireyler öncelikle başvurdukları psikiyatrist/psikolog tarafından sorunun tespit edilmesi ve değerlendirilmesi için ilk görüşmeye alınmaktadırlar. Doğru tanı konulabilmesi, tedavi ve takip sürecinin planlanabilmesi için hastanın mevcut sağlık problemlerini, alerjilerini, aldığı ilaç ve tedavilerini, alışkanlıklarını, psikiyatrik ve diğer genel tıbbi rahatsızlıklar açısından aile öyküsünü ayrıntılı belirtmesi gerekmektedir. İlk görüşme/psikiyatrik muayene neticesinde birey için en yararlı olacak online danışmanlık, psikiyatrik uygulama, ilaç tedavisi, psikoterapi ya da psikoeğitim süreci belirlenerek soruna uygunluğu konusunda birlikte karar verilir. Bu doğrultuda kişiye özel program oluşturulur.

Hasta mahremiyeti görüşmelerin en temel noktalarından biridir.  Online düzeneklerden gerçekleştirilen görüşmeler için de bu geçerli olup psikiyatrist/psikolog ve hasta, mahremiyet unsurunu gözeterek seansı gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle hastalarımıza, seans görüşmelerini kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapmalarını rica ediyoruz. Yapamamaları halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması durumunda, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutulmasını, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettikleri sitenin silinmesini öneriyoruz. Yapılacak görüntülü görüşme doktor hasta mahremiyeti kapsamında olup hiçbir şekilde kayıt altına alınmamaktadır. Hasta ve danışanlarımızın da ev ödevi olarak kullanacakları videolar dışında kayıt almamalarını talep ediyoruz.

Kliniğimizde uygulanan tüm terapi yöntemleri, online çift terapisi de dahil olmak üzere online olarak uygulanabilmektedir. Örneğin yüz yüze seanslarda uyguladığımız EMDR terapisinde kullanılan ışık tüpü ve kulaklık ile uygulanan uyarımlar için, online seanslarımızda EMDR için özelleştirilmiş online EMDR programı kullanılmaktadır. Özellikle EMDR'ın online etkinliğini arttırmak için Türkiye'de remotEMDR programını kullanan ilk klinik olduğumuzu ve geliştirilmesinde geri bildirimlerimizle katkıda bulunduğumuzu da belirtmek isteriz. 

Tercihen en az bir kere ya da danışanın durumuna bağlı olarak daha fazla yüz yüze yapılan seansların ardından online sürece başlanması önerilir. Ancak yüz yüze görüşmenin hiçbir şekilde mümkün olamadığı durumlarda direkt online da başlanabilir.

 

Online Psikiyatrik Tanı Konulması ve Reçete Düzenlenmesi Mümkün mü? 

 

Online psikiyatrik muayene/konsültasyon sonucunda ön tanı/tanınız konulup, ilaç veya diğer tedavilerden birine gerek olup olmadığına ve hangi tedavi şeklinin seçileceğine, sorumlu doktorunuz tarafından mesleki bilgi birikimi, meslek etiği ve hastanın yararı ilkelerine dayanarak karar verilir. Doktorunuz reçete yazmadan önce durumunuza bağlı olarak bizzat fiziksel muayene yapmak üzere sizi yüz yüze bir seansa davet edebilir. İlaç tedavisi/farmakoterapi sadece sorumlu doktorun psikiyatrik takibi altındaki hastalar için sunulur. Takibinizi yapan doktor tarafından gerekli görülür ise reçeteniz düzenlenip, reçete bilgileri tercihinize göre  size iletilmektedir. Böylece ilacınızı size en yakın eczaneden almanız mümkün olur.

Online Psikiyatri ve Terapinin  tercih edilebileceği durumlar nelerdir?

 • Kişinin bulunduğu yerde psikolojik yardım alabileceği ya da almak isteyeceği bir psikiyatrist ya da psikoloğun bulunmaması​

 • Kişinin yurtdışında yaşaması nedeniyle kişinin ana dilinde terapi alma ihtiyacının evinin konforunda karşılanabilmesi

 • ​Evden çıkmaya engel olabilecek fiziksel ve dahili rahatsızlıkların bulunması 

 • Evde çocuklarını bırakacak kimsesi olmayan kişilerde sosyal destek sistemleri terapi sürecinde güçlendirilene kadar bir seçenek olarak

 • İşten izin alma ihtiyacını azaltabilecek daha uygun randevu saatleri sağlamak​

 • ​Bireyin dışarı çıkmasına engel olabilecek agorafobi, sosyal fobi gibi durumlarda (maruziyeti azalttığı ve kaçınmayı arttırdığı için çok önerilmemektedir. Ancak terapinin başında tercih edilebilir)

 • Deprem vb doğal afetlerde ulaşımın ve sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlandığı zamanlar, bulaşıcı salgın hastalıklarda korunma amacıyla veya toplu ya da bireysel karantina döneminde

​Yukarıdaki ve benzeri durumlarda psikiyatrik bakımdaki potansiyel gecikmelerin azaltılması ve daha iyi bir psikiyatrik izlem sürekliliği ile tutarlı takip randevuları sağlanır.

18 yaş altında Online hizmetlerden yararlanabilir miyim?

​1928 yılında yürürlüğe giren Tababet ve  Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’da her türlü tıbbi uygulamada  hasta küçük ise veli ve vesisinden onay alınacağı belirtilmektedir. Bu nedenle kliniğimizde 18 yaşının altındaki reşit olmayan bireylere online veya yüz yüze hizmet sunabilmemiz için mutlaka veli ya da vasisinden izin alınması zorunludur.

Online Psikiyatri veya Terapi kimler için uygun değildir?

 • ​Kendine zarar veren danışanlar

 • Halüsinasyon ve sanrıları olanlar

 • İntihar fikri veya planı olanlar, Ağır depresif atak hastaları

 • Alkol ve psikoaktif madde bağımlılığı

 • Agorafobi ve sosyal fobi gibi evden çıkmayarak kaçınmanın ve hastalığın pekiştirilmesinin yoğun olduğu durumlar

Online psikiyatrik görüşme ve seanslarda, krize müdahale veya acil psikiyatrik müdahale yapılmamaktadır. Eğer bir kriz durumu söz konusu ise, psikotik bir atak ya da manik eksitasyon gibi şiddetli bir psikiyatrik tablonuz, ağır depresyon ve intihar eğiliminiz, kendinize ve/veya başkasına zarar vermeye dair düşünceleriniz varsa psikiyatrik destek için online randevu almayıp, 112 acil yardımı arayıp bir sağlık kuruluşuna müracaat ediniz. Farklı fiziksel tehlikeler yaşıyorsanız, derhal en yakın emniyet birimine başvurun ya da 155 polisi arayın. Kliniğimizde acil ve yatarak psikiyatri hizmeti verilmemektedir.

Online Psikiyatri veya Terapi ücretleri ve ödemesi nasıldır?

Online psikiyatrik görüşme ve terapi seansının ücreti normal muayene/seans ile birebir aynıdır. Burada önemli olan muayenehanenin kullanımı değil, terapistin çalışma saatlerinin kullanımıdır.  Online psikiyatrik görüşmenin veya terapinin süre, dikkat, özen ve içerik açısından normal bir seanstan farkı yoktur. Yurtdışından online hizmet alacak hastalar için de Türk lirası şeklinde aynı ücret yatırılmaktadır; başka bir para biriminde ödeme alınmamaktadır. Psikiyatrik Görüşme/Seans öncesinde başvuru formu doldurulur, havale veya eft yoluyla muayene/seans ücreti yatırılır. SGK veya Özel sigortalar ile kliniğimizin bir anlaşması yoktur.  Psikiyatriyi kapsayan bazı sigortalarda ödeme yapıldıktan sonra fatura ve/veya gerekli formların doldurulması ile kısmı ya da sigortanın kapsamına bağlı belli seans sayılarının karşılanması mümkün olabilmektedir. Randevularınızı karşılayacaklarından emin olmak için her zaman sağlık sigortası sağlayıcınızla görüşmenizi öneririz.

bottom of page