top of page

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu, kişinin düşünce, davranış ve duygularında tuhaf, sapkın ve dışa dönük olma eğilimi gösteren bir kişilik bozukluğudur. Şizofreni spektrum bozuklukları arasında yer alan bu bozukluk, genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.


Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişiler, gerçekçi olmayan inançlar, şüpheler ve davranışlar sergileyebilirler. Örneğin, telepati, düşünce okuma, ölümsüzlük veya doğaüstü güçlere inanabilirler. Ayrıca, kişilerarası ilişkilerinde tuhaf davranışlar sergileyebilirler, sosyal izolasyona meyilli olabilirler ve algısal yanılgılara sahip olabilirler. Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişiler, genellikle kendi kendilerine konuşurlar ve konuşmalarında anlamsız bağlantılar kurabilirler.


Tanı için aşağıda sayılan özelliklerin en az 5 tanesinin olması gereklidir:

  • Referans fikirler (sanrı değil)

  • Tuhaf inanışlar ve büyüsel düşünceler

  • Alışılmadık algısal bozulmalar

  • Paranoid fikirler ve şüphecilik

  • Saça, garip, tuhaf davranışlar

  • Aile üyeleri dışında yakın arkadaşlarının olmaması

  • Uygunsuz ve kısıtlı duygulanım

  • Tuhaf konuşma


Şizotipal Kişilik Bozukluğu, psikoterapi, ilaç tedavisi ve destekleyici tedavi gibi çeşitli tedavi yaklaşımlarıyla yönetilebilir. Terapi süreci, kişinin düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmesine, sosyal becerilerini geliştirmesine ve kişilerarası ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olabilir. İlaç tedavisi, semptomların hafifletilmesi için kullanılabilir, ancak tek başına tedavi olarak yeterli değildir. Destekleyici tedaviler ise kişinin diğer sağlık sorunlarını yönetmesine yardımcı olabilir.


Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişilerin tedaviye başvurmaları önemlidir, çünkü bu bozukluğun semptomları, işlevselliklerini ve yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, Şizotipal Kişilik Bozukluğu, şizofreni gibi diğer ruhsal sorunlarla birlikte görülebilir ve bu nedenle diğer sorunların tanınması ve tedavi edilmesi de önemlidir.


Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişilerin tedaviye başvurmaları ve tedavi sürecine aktif bir şekilde katılmaları, semptomların hafifletilmesine, işlevselliklerinin artırılmasına ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, yakın çevrelerinin desteği de önemlidir.


Şizotipal Kişilik Bozukluğu, toplumda sıklıkla yanlış anlaşılan bir bozukluktur. Bu nedenle, bu bozukluğa sahip kişilere karşı olumsuz davranışlar ve yargılamalar yerine, anlayışlı ve destekleyici bir yaklaşım benimsenmesi önemlidir. İyi bir terapi desteği ve destekleyici bir çevre ile Şizotipal Kişilik Bozukluğu olan kişiler, yaşamda daha mutlu ve sağlıklı bir şekilde işlev gösterebilirler.bottom of page