top of page

Depresif Kişilik Özellikleri

Ömür boyu depresif spektrumda özellikler taşıyan bireylerdir. Depresif kişilik, kişinin sürekli olarak depresif ruh hali ve düşük özgüvenle karakterize edilen kalıcı bir kişilik özelliğidir. Depresif kişilik bozukluğu, kişinin genellikle olumsuzluklara ve hayal kırıklığına odaklanma, kendini değersiz hissetme, sürekli olarak üzgün veya mutsuz olma, düşük enerji seviyeleri ve sosyal izolasyon gibi belirtiler gösterdiği bir durumdur.


DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Derneği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı), depresif kişilik bozukluğunu tanımlamamaktadır. Ancak, bazı uzmanlar, bu tür kişilik özelliklerini "kronik distimik bozukluk" olarak da adlandırılan bir durumla ilişkilendirebilirler. Distimik bozukluk, sürekli hafif depresyon durumuyla karakterize edilen bir durumdur ve depresif kişilik özellikleri ile benzerlik gösterebilir.


Bu kişiler;

  • Kötümserlerdir

  • Zevk almakta zorlanırlar

  • Kendilerine güvenleri yoktur

  • Kronik olarak mutsuzlardır

  • Kendilerini borçlu hissederler


Toplumda kadın ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir, yaygındır, depresif bozuklukların bulunduğu ailelerde daha fazla görüldüğü gözlemlenmektedir. Nedeni bilinmemektedir.


Depresif kişilik özelliklerine sahip bireylerin nedenleri tam olarak belirlenememiştir. Bununla birlikte, çocukluk döneminde yaşanan travmalar, aile geçmişi, genetik faktörler ve çevresel etkilerin bu kişilik özelliklerinin gelişiminde rol oynayabileceği düşünülmektedir. Depresif kişilik özelliklerinin, çocukluk döneminde yaşanan aşırı eleştiri, ihmal veya duygusal istismar gibi olumsuz deneyimlerle ilişkili olabileceği de öne sürülmektedir.


Depresif kişilik özelliklerinin etkileri kişiden kişiye değişebilir. Bu kişilik özelliğine sahip bireyler genellikle içe kapanık, sosyal ilişkilerde zorluk yaşayan ve düşük özgüvene sahip olabilirler. Duygusal olarak istikrarsız olabilirler ve sıklıkla kendilerini değersiz veya umutsuz hissedebilirler. Bu durum, iş, okul ve ilişkiler gibi yaşamın farklı alanlarında sorunlara neden olabilir.


Depresif kişilik özellikleri olan bireyler için tedavi, terapi yoluyla gerçekleştirilir. Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) veya psikodinamik terapi gibi terapi yaklaşımları, bireyin düşünce kalıplarını değiştirmesine, olumsuz duygusal reaksiyonlarını yönetmesine ve kendine olan inancını arttırmasına yardımcı olabilir.


bottom of page