top of page

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsist ne demektir?

"Narsist" terimi, narsist kişilik özellikleri sergileyen veya Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NKB) teşhisi konan birini tanımlamak için kullanılır. Narsistlerin şişirilmiş bir öz-önem duygusu vardır ve genellikle diğerlerinden üstün olduklarına inanırlar. Ayrıca, özel muamele ve ilgiye hakları olduğuna inanarak bir hak duygusuna sahip olabilirler.


Narsist bireyler belirli alanlarda başarılı olabilseler de davranışları kendileri ve başkaları için sorun yaratabilir. Kendi yetenekleri ve başarıları hakkında abartılı bir duyguya sahip olabilir ve başkalarının onları takdir etmesini bekleyebilir. Ayrıca eleştiriyi veya geri bildirimi kabul etmekte güçlük çekebilirler ve kendilerine meydan okunduğunda savunmacı veya saldırgan hale gelebilirler.


Sürekli hayranlık ve ilgiye ihtiyaç duyarken, yeteneklerini ve başarılarını abartma eğilimindedir. Unutulmamalıdır ki, aslında özgüvenleri kırılgandır ve en küçük eleştiriye bile hassasiyet gösterirler. Özsaygılarının kırılgan olması nedeni ile depresyona yatkınlıkları vardır. Kişiler arası ilişkilerde zorluklar, mesleki problemler, reddedilme ve kayıp narsistlerin kendi davranışları sonucunda ürettikleri stresli durumlardır ve stresle baş etme yetileri oldukça düşüktür. 


Narsisizm ne anlama gelir?

Narsisizm, aşırı kendini sevme, kişinin kendi ihtiyaç ve arzularıyla meşgul olması ve başkaları için empati eksikliği ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. 


Narsisizm, iş yeri, sosyal yaşam ve romantik ilişkiler dahil olmak üzere hayatın farklı yönlerinde kendini gösterebilir. Narsisizm belirtilerini tanımak, bireylerin ve kuruluşların bu davranışları yönetmelerine ve daha sağlıklı ve üretken ilişkiler kurmalarına yardımcı olabilir.


Tanısal özellikleri aşağıda belirtilenlerden en az 5 tanesini içermektedir:

  • Kendisinin önemli ve özel olduğu ile ilgili büyüklük hissi

  • Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik veya ideal aşk ile zihninin sürekli meşgul olması

  • Yetkili olma hissi

  • İnsanları kendi çıkarları için kullanma; gereksinimlerini karşılamak için başkalarının olanaklarını kullanma gibi

  • Empati yoksunluğu

  • Yüksek seviyede beğenilme ve alkışlanma isteği

  • Yoğun ve süregen kıskançlık

  • Kibirlilik ve kendini beğenmişlik


İş Yerinde Narsisizm

Narsist bireyler işyerinde başarılı olabilir ancak davranışları kendileri ve başkaları için sorun yaratabilir. Narsistler kendilerini tanıtma konusunda yetenekli olabilirler, karizma ve güven gerektiren pozisyonlarda mükemmel olabilirler. Bununla birlikte, kendi ihtiyaç ve isteklerine ekibin veya organizasyonun ihtiyaçlarından daha fazla öncelik verebilmekte olmaları sebebiyle onlarla çalışmak zor olabilir.


Narsist bireyler, taviz vermeye veya başkalarının fikirlerini dinlemeye isteksiz olduklarından, ekip çalışması ve işbirliği ile mücadele edebilirler. Ayrıca, işleri doğru şekilde yapabilecek tek kişinin kendileri olduğunu düşünebileceklerinden, mikro yönetime veya davranışları kontrol etmeye eğilimli olabilirler.


Sosyal Yaşamda Narsisizm

Narsist bireyler, başkalarını dinlemekten çok kendileri hakkında konuşmaya ilgi duyabilecekleri için sosyal durumlarda da mücadeleci bir yapıda olabilirler. Başkalarının sözünü kesmeye veya konuşmalara hükmetmeye eğilimli olabilirler. Narsistlerin aynı zamanda sınırlı bir empati kapasiteleri olabilir, bu da başkalarıyla anlamlı bağlar kurmalarını zorlaştırabilir.


Bununla birlikte, narsistler, dikkat ve hayranlık için fırsatlar sunan sosyal durumlara da ilgi duyabilirler. Başarılarını sergileyebilecekleri veya başkalarından övgü alabilecekleri sosyal medya platformlarına veya diğer mekanlara çekilebilirler.


Romantik İlişkide Narsist Birey

Narsist bireylerin benmerkezci davranışları partnerleri için sorun yaratabileceğinden romantik ilişkilerde kendileri zorlanmaktan ziyade partnerlerini zorlayabilirler. Narsistler, partnerlerinden çok kendi ihtiyaç ve arzularıyla ilgilenebilirler, bu da duygusal yakınlık ve bağlantı eksikliğine yol açabilir.

Narsistler, eşlerini kendilerinin bir uzantısı olarak görebilecekleri için kıskançlık ve sahiplenme eğilimi gösterebilirler. Eşlerini kendi özgüvenlerini artırmanın bir yolu olarak kullanarak kontrolcü veya manipülatif olabilirler.bottom of page