top of page

Kişisel Verilerin Korunması

 

Dr. Ayça Can Uz, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesi olarak hasta mahremiyetine ve bu doğrultuda hastalarına ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Bu sorumluluğun bilinci ile KVK Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. Bu kapsamda  sizleri aydınlatmak istiyoruz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

bottom of page