top of page

Günümüzde Ataerkillikkadın, erkek, iş dünyasında ataerkillik

Günümüzün ataerkilliği, "cisheteroerkillik" olarak adlandırılan, basitçe heteroseksüel erkeklerin iktidar ve gücü, kendinden olmayanlara göre 'daha fazla' elinde tuttuğu bir sosyal sistemi temsil ediyor.


Erkeklere göre düzende güçsüz kalanlar sadece kadınlar değil, çocuklar, LGBTQ bireyler de. Yani erk-ek (Erk, Eski Türkçe 'Er' yani tam olmak, ermek fiilinden son ek ile türetilmiş) olmayan herkes.


Sylvia Walby, ataerkilliğin 6 özelliğinden bahseder:

1. Devlet: Kadınlar devlet yönetiminde daha az resmi güç ve temsile sahiptir.

2. Ev işi: Kadınlarda ev işi yapma ve çocuk büyütme oranları daha yüksektir.

3. Şiddet: Kadınlar suistimale daha çok maruz kalır.

4. Ücretli İş: Kadınlar erkeklerden daha

düşük ücret alır.

5. Cinsellik: Kadın cinselliğinin olumsuz görülmesi daha muhtemeldir.

6. Kültür: Kadınlar medyada ve popüler kültürde daha sık yanlış temsil edilir.


Kaç kadın bakan var? LGBTQ milletvekili var mı? (Ya da açıkça beyan edebilen?) Üst düzey yönetici oranları nedir? O konum için beklenenler heterosex. erkekler ile aynı mı? Kadın bir başbakan mesela eğlenebilir mi çılgınlarca? Çocuk sahibi olunca işi bırakan ailede genellikle kimdir? Cevap salt matematiksel olsa, toplumsal rol beklentilerinin hiç etkisi olmasa, maaşların matematiği cinsiyetçi midir? Aynı seviyede, aynı yetkinlikte olan bir erkek ve diğerleri aynı mı kazanmaktadır? İstanbul Sözleşmesine ne oldu? Hergün kadınlar, trans bireyler ölüyor mu? 3. sayfa haberlerinde kadın cinayetlerini, takipsiz erkek şiddetini görmekten dolayı zihinler duyarsızlaşmış mıdır? Güzel, genç vs değillerse, sadece 2022'de ölen 269 kadının adı zihinlerimizde var mı; adlar sadece bir rakam mı? Reklamlarda kadınlar ağırlıklı anne veya seks objesi olarak pompalanır mı? Medyada "annelerin tercihi, annelerin güveni" mesajları kadının yerini işaret etmez mi? Kaç tane bebek bezi ya da çocuk takviyesi reklamında doktor değilse bir erkek, bir baba gördünüz? Erkekler sosyal medyada orası burası göründü veya oturuşu, pozu seksi çağrıştırdı diye sebepsiz sanal şiddete maruz kalır mı? Erkek meme ucu instagramda yasaklı mıdır? Neden " "emzirme örtüsü" diye birşey vardır? Vb.


Ataerkillik sizce devam ediyor mu? Sen ne dersin Walby?

Comments


bottom of page