top of page

Onay Nedir? Rıza Ne Değildir?


rıza onay

Rıza - Onay kavramları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yazılmıştır.


Rıza, naz yapmayı içermez!

Rızada tahmin edilmez!

Rıza hakkında konuşulunca, büyüsü kaçmaz!

Rıza, "herkes yapıyor" değildir!

Rızada "bunu yapmak normaldir" yoktur.

Rıza, başladığını bitirme zorunluluğu değildir.

Rıza, ilişkinin süresinden bağımsızdır.

Rızada, bir kere evet her zaman evet demek değildir.

Rıza da cinsel olarak geç kalmak, yetişmek, yetersiz olmak, dar kafalı olmak, deneyimsiz olmak YOKTUR!


Rıza, insanların kendi iradeleriyle bir şeyi yapmayı kabul etme veya isteme durumunu ifade eder. Rıza, bireylerin özgürlüğünü ve kişisel haklarını korumaya yardımcı olan bir kavramdır. Bu nedenle, birçok farklı bağlamda vurgulanır ve toplumun işleyişinde önemli bir role sahiptir. Rıza olmadan, insan hakları ve etik değerler tehlikeye girebilir.


Rıza Nedir?

Rıza, bir kişinin kendi iradesiyle bir eylemi veya durumu kabul etme veya isteme durumunu ifade eder. Rıza, kişinin özgür iradesiyle bir karar verme sürecini yansıtır. Bu, kişinin isteği ve tercihleri doğrultusunda hareket etmesi anlamına gelir.


Rıza Ne Değildir?

Rıza, zorlama veya baskı altında alınan bir onay değildir. Bir kişi bir şeyi sadece dışsal bir etki veya zorlama nedeniyle yaparsa, bu gerçek bir rıza olamaz. Rıza, kişinin kendi isteğiyle ve özgür iradesiyle bir şeyi yapmayı seçtiği bir süreçtir. Ayrıca, rıza, bilgi eksikliği veya yanıltma sonucu elde edilen bir onay da değildir. Kişi ancak doğru bilgilere sahipse ve yanıltılmamışsa gerçek bir rıza vermiş olur.


RIZA, hayatımızın için pek çok konularda ve çeşitli bağlamlarda ÖNEMLİ bir rol oynar.

  • Kişilerin cinsel bir birliktelikten önce karşılıklı olarak özgür iradeleriyle rıza göstermeleri gerekir. Bu, cinsel saldırıları önlemeye yardımcı olur. Unutulmamalıdır ki, bir bireyin cinsel ilişki sırasında da kararını değiştirme hakkı bulunmaktadır.

  • Tıbbi müdahaleler, cerrahi operasyonlar veya tedaviler için hasta rızası gereklidir. Hasta, tıbbi müdahalelere veya tedavilere ayrıntılı bilgilendirilerek özgür iradesiyle onay vermelidir.

  • Öğrencilerin katıldıkları etkinliklere veya öğrenme faaliyetlerine onay vermeleri önemlidir. Öğrencilerden okul içi etkinliklere ve projelere katılırken rıza alınmalıdır.

  • İnsanlar, sosyal etkileşimlerde de rıza gösterebilir ya da göstermeyebilirler. Örneğin, bir kişi bir organizasyona gönüllü olarak katılabilir ya da katılmak istemediğini belirtebilir.

  • Bilimsel araştırmalarda, katılımcılardan rıza alınması etik bir gerekliliktir. Katılımcılar, araştırma sürecine özgür iradeleriyle katılmalı ve bilgilendirilmiş bir onam formu okuyup imzalayarak somut bir şekilde rızalarını göstermelidirler.

  • Hukuk alanında, tanıkların veya mağdurların ifadeleri, rıza üzerine inşa edilir. Bir kişi ifade verirken özgür iradesiyle ve isteği doğrultusunda rıza göstermelidir.

  • İş yerinde çalışanlar iş koşulları, ücretler ve iş gereksinimleri konusunda rıza gösterebilirler ya da göstermeyebilirler. İşverenler, çalışanların haklarına saygı göstermeli ve onların onayını iş tanımlarında net olarak almalıdır.

  • Aile içi ilişkiler, arkadaşlıklar ve romantik ilişkilerde de rıza önemlidir. Kişiler, birbirleriyle ilişkilerinde karşılıklı rıza göstermelidirler. Kan bağı sonsuz bir rıza ve onay anlamına gelmemektedir.


ÖNLEYİCİ YASA LAZIM!

Ülkemizde olduğu gibi Danimarka’da tecavüzler büyük ölçüde bildirilmiyor ve kadınlar polise başvurduğunda bile tecavüzcülerin yargılanması veya mahkum edilmesi olasılığı oldukça düşük kalıyor. 2017’de tecavüze uğrayan veya tecavüz girişimine maruz kalan kadınlar arasında yalnızca 890 tecavüz vakası polise bildirildi. Bildirilen tecavüzcülerin 535’i yargılandı ve sadece 94’ü mahkum edildi.

Danimarka koalisyon hükümeti, tecavüzle ilgili, cinsel ilişkide onay temelli bir yasa çıkarmaya yönelik partiler arası bir uzlaşmaya vardı. Konu hakkında açıklama yayımlayan Uluslararası Af Örgütü, bu uzlaşmanın, insan hakları açısından tarihi bir zafere doğru atılmış bir adım olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü Kadın Hakları Araştırmacısı Anna Błuś, Danimarka’nın insan haklarına uygun bir onay yasasını onaylamasının ardından şu sözleri söylemiştir:

“Yeni yasa, onay olmadan cinsel ilişkinin tecavüz olduğuna ilişkin bariz gerçeği kabul etmeli ve ilgili suçun tecavüz olarak kabul edilmesi için fiziksel şiddetin gerekli olmadığını mutlak surette ortaya koymalıdır. Uzun süreli ilişkilerde ve evliliklerde bile onay bir ön kabul olamaz. Evlilik, onayın var olduğu kabulünü meşru kılmaz.”


Onay Verme (Rıza)‘nin Doğru Algılanmasının Önemi

Onay vermek, bir eylemi veya durumu kabul etme veya isteme durumunu ifade eder. Bu, kişinin özgür iradesiyle bir şeyi yapmayı kabul etmesi anlamına gelir. Bir kişi, bir iş teklifini hiçbir baskı altında olmaksızın kağıdı okuyup imzalayarak kabul eder, işi yapmayı onaylamış olur.


Rıza, insan ilişkileri, etik ve hukuk açısından büyük bir öneme sahiptir. Rıza, kişiler arası güvenli ve saygılı bir iletişimi teşvik eder. Rıza, kişilerin özgür iradeleriyle bir şeyi kabul etme veya isteme durumunu ifade eder ve zorlama veya yanıltma altında elde edilen bir onay rıza değildir. Bu kavram, toplumda etik ve hukuki açıdan büyük bir öneme sahiptir.


Rıza - Onay kavramları hakkında farkındalık yaratmak amacıyla yazılmıştır.
コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page