top of page

Toplumsal Travma'da Sosyal Medya Kullanımı


sosyal medya ve travma

Travma görüntülerinin paylaşılmasının arkasındaki temel motivasyonlardan biri, duygusal bir etki yaratma arzusu olabilir. Müziğin eklenmesinin, görüntülerin duygusal etkisini artırarak onları daha akılda kalıcı ve viral hale getirmeye yardımcı olabileceği düşünülerek eylem gerçekleştirilebilir. İnsanlar da gördükçe görsellerden etkilenebilir ve belirli bir konu hakkında farkındalığı artırmak için onları paylaşmaya mecbur hissedebilir. Örneğin, bir doğal afetin veya savaş görüntülerinin, insanların sempati ve şefkat duygularını uyandırarak ihtiyacı olanlara yardım etmeleri için içeriği paylaşmaya yönlendirebilir.


Travma görüntülerini paylaşmak için bir başka olası motivasyon, dikkat çekme davranışıdır. İnsanlar, fikir ve düşüncelerinin duyulmadığını hissedebilir ve görüntüleri paylaşmanın başkalarından bir yanıt oluşturacağını umabilir, bu bazen yardım arayışıdır.


onaylanma ihtiyacı

Bazen ise; travmatik görüntülerin paylaşılmasının görünürlüklerini ve güvenilirliklerini artıracağını, bunun da artan dikkat ve tanınmaya yol açacağını hissedebilirler. Bu davranış genellikle onaylanma ihtiyacından kaynaklanır ve özellikle düşük benlik saygısı veya güçlü bir tanınma arzusu olan kişilerde görülebilir.


Arka plana eklenen hüzünlü müzik, videonun duygusal etkisini daha da artırarak, maruz kalanlar için videoyu daha da travmatik hale getirebilir. Müzik, duygusal bir tepki oluşturmak amacıyla videoyu sansasyonelleştirmeye ve başkalarının acılarından yararlanmaya hizmet edebilir. Sürekli olarak travmatik görüntülere maruz kalmak, insanları şiddete ve ıstıraba karşı duyarsızlaştırabilir, bir ilgisizlik ve kayıtsızlık kültürüne katkıda bulunabilir.


sosyal zaman

Bazı durumlarda kişiler, neden olabilecekleri zararı tam olarak düşünmeden travma geçirmiş görüntüler paylaşabilirler. Eylemlerinin travmayı yaşayanlar üzerindeki etkisini anlayamayabilirler veya başkalarının duygularına kayıtsız kalabilirler. Bu davranış, empati eksikliği, başkalarının duygularına aldırış etmeme veya şok etme veya rahatsız etme arzusundan kaynaklanabilir.


Aktivizm, travma geçirmiş görüntülerin paylaşılmasının ardındaki bir başka potansiyel motivasyondur. İnsanlar, başkalarına harekete geçmeleri için ilham vermeyi veya tutkuyla hissettikleri bir amaca dikkat çekmeyi umarak bu görüntüleri bir tür aktivizm olarak paylaşabilir. Örneğin, konuyla ilgili farkındalığı artırmak ve başkalarını hayvan refahı kuruluşlarını desteklemeye teşvik etmek için hayvanlara yapılan istismar görüntüleri paylaşılabilir.


travma

Travma geçirmiş insanların görüntülerini paylaşmanın etik sonuçlarını göz önünde bulundurmak ve tasvir edilen kişiler ve daha geniş topluluk üzerinde yaratabileceği etkinin farkında olmak önemlidir. Psikolojik açıdan bakıldığında, travma geçirmiş kişilerin videolarının paylaşılması hem videoyu gören kişi hem de videoda tasvir edilen kişiler üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Travmatik görüntülere sürekli maruz kalmak, kaygı, depresyon ve travmaya dair duygulanımlara yol açabilir ve ruh sağlığı sorunlarının gelişmesine katkıda bulunabilir.


Ayrıca izinsiz video paylaşımı zarar verebilir ve gizliliğin/mahremiyetin ihlali olarak görülebilir. Videoda tasvir edilen kişiler yeniden travma geçirmiş hissedebilir ve öfke, mahcubiyet veya utanç duyguları yaşayabilir. Bu, uzun vadeli psikolojik hasara yol açabilir ve ruh sağlıkları üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir.


Sonuç olarak, travma geçirmiş kişilerin videolarının arka planda hüzünlü müziklerle paylaşılması önemli konularda farkındalık yaratmanın bir yolu gibi görünse de bu davranışın psikolojik ve etik yansımalarını göz önünde bulundurmak önemlidir.


Bireylerin sosyal medyadaki eylemlerinin yaratabileceği etki konusunda dikkatli olmaları ve videoları paylaşmadan önce videolarda tasvir edilen kişilerin duygularını ve mahremiyetlerini göz önünde bulundurmaları çok önemlidir.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page