top of page

Depresyona neden olan hastalıklar ve ilaçlar 

Depresyona neden olan bedensel hastalıklar nelerdir?

 • İnme

 • Kanser

 • Parkinson Hastalığı   

 • Epilepsi  

 • Bunama    

 • Uyku apnesi

 • Romatoid artrit

 • Vitamin eksiklikeri ve kansızlık

 • Endokrin hastalıklar :

  • Hipertiroidi-hızlı çalışan guatr

  • Hipotiroidi-yavaş çalışan guatr

  • Cushing Sendromu

  • Adrenal bezin rahatsızlığı

  • Hiperparatiroidi

 • MS (Multiple Skleroz)

 • HIV (AIDS gelişmese bile HIV seropozitif hastalarda özkıyım oranı yüksektir)

Bedensel hastalıklar ile  depresyonun ilişkisi nedir?

Bedensel hastalıklarda depresyon, hastalığın yarattığı psikososyal stres etkenleri, korkular, endişeler, çaresizlik duyguları sonucu gelişebildiği gibi, doğrudan doğruya asıl hastalığın beyin işlevlerini etkilemesi ile de ortaya çıkabilir. Bazen de bu hastalığın tedavisinde kullanılan tedavi ve müdahalelerin doğrudan sonucu olarak  depresyon gelişir.

 

Bedensel hastalıklarda depresyonun tedavi edilmemesi hastalığın seyrini kötüleştirir, ölüm riskini ve bedensel hastalığın yol açtığı yeti yitimini arttırır. Örneğin inme sonrası depresyonun görülme sıklığı %30-50’dir ve tedavi edilmemesi mortaliteyi 3 kat arttırır. Kalp kirizi geçirenlerde ise eşlik eden depresyuon mortaliteyi 3.5 kat arttırır. Kanserlerin tipine göre de farklı depresyon oranları bildirilmektedir. Özellikle meme ve pankreas kanserlerinde depresyon sıktır. Yüksek tansiyon ve diyabet hastalarının yaklaşık %25’inde depresyon görülür. Depresyon diyabetin gidişini olumsuz etkilerken, diyabet de depresyonu derinleştirir.Ayrıca depresyonu olan kişilerde kolesterol düzeyinde ve kan basıncında artış (asabi tansiyon), ülser, ağrı gibi fiziksel belirtilere sık rastlanmaktadır. 

Kronik ağrı depresyona neden olur mu?

Ağrı haftalar, aylar boyunca sürüyorsa, buna kronik ağrı denir. Kronik ağrı, bir hastalık veya yaralanma düzeldikten sonra da devam edebilir. Veya bazı olgularda kronik ağrının belli bir sebebi yoktur.

Ağrı, dokunma, ısı vb duyular deri, tendon, eklem ve kaslarda yerleşmiş olan reseptör denilen özel algılayıcılarla algınırlar. Buradan kalkan duyusal sinir lifleri omuriliği izleyerek, duyuları duyu toplama merkezine (limbik sistem) götürürler. Toplanan duyular limbik sistemde değerlendirilir ve gereksiz dış uyaranlar elimine edilir. Bu eliminasyon büyük ölçüde toplama merkezinin giriş kapısının bekçileri olan serotonin  ve norepinefrin isimli nörotransmitterler tarafından sağlanır. Geri kalanı duyular beyinin paryetal lobundaki duyu merkezine gider ve sadece bu duyular algılanır. Eğer limbik sistem eliminasyon görevini yapamazsa (serotonin ve/veya norepinefrin azalırsa) gereksiz duyular insanın ruh sağlığını bozar ve ağrıların aşırı şekilde algılanmasına yol açar. Depresyonda serotonin ve noradrenalinin düzeyleri azalmaktadır. Dolayısıyla depresyonun varlığında ağrı şikayetleri şiddetlenir.

Kronik ağrı acı vermekle kalmaz, aynı zamanda uykunuzu, cinselliğinizi, aile ve arkadaşlarınızlailişkilerinizi, egzersiz becerinizi, aktif olmanızı ve işteki veriminizi de etkiler. Ağrı döngüsünü kırmak için, artan stres, sağlıklı olmayan alışkanlıklar, depresyon ve endişe gibi, kronik ağrıda çoğunlukla rastlanan problemlere yönelik adımlar atmanız gerekir. Kronik ağrınız konusunda bir tedavi planı oluşturmak için algoloji uzmanı, fizyoterapist, psikiyatrist gibi sağlık uzmanlarından oluşanbir ekip ile beraber çalışıp işinize yarayacak ağrı yönetimi stratejileri bularak hayatınızın kontrolünü tekrar ele geçirebilirsiniz. Ağrı yönetiminde aktif rol almanız kendinize güveninizin artmasına yardım edecek ve sizi daha üretken ve sağlıklı bir yaşama taşıyacaktır.

Depresyona neden olan ilaçlar nelerdir?

 • Kan basıncını düşüren ilaçlar

 • Aritmi ilaçları

 • Doğum kontrol ilaçları

 • Kortikosteroidler

 • Allerji ilaçları

 • Kanser ilaçları

 • İştah kesici bazı ilaçlar ve bitkisel formlar

Uyku bozuklukları depresyona neden olabilir mi?

Uyku sorunu depresyonun önemli bir belirtisi olduğu gibi depresyona da neden olabilir. Çalışmalarda uzun süreli uykusuzluğun depresyona yol açabileceğini göstermektedir. Bu nedenle uyku düzeninin sağlanması tedavinin temel amaçlarından biri olmalıdır. Bu amaçla olguların alkol almaları uyku sorununu genellikle kötüleştirmektedir.

Daha dinlendirici ve kaliteli bir uyku için tıklayınız..

Depresyona neden olan ilaçlar nelerdir?
Uyku bozuklukları ve depresyon
Depresyon diğer hastalıkları nasıl etkiler?
Kronik ağrı depresyona neden olur mu?
bottom of page