top of page

Kış Depresyonu

Çoğu kişi soğuyan havalar, günlerin giderek kısalması ve karanlık bulutlu bir hava ile daha durgun ve keyifsiz hissetmeye başlar. Özelikle de kış saati düzenlemesinin uygulanmaması ve yaz saati devam edilmesi nedeniyle gece yarısı kalkıp işe gidiyormuş hissi ile uykusunun yetmediğinden şikayet edenleri son yıllarda daha sık duyar olduk.


Yaygın olarak kış depresyonu olarak bilinen Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu (MDB) genellikle Ekim-Kasım ayları ile birlikte başlar, Ocak-Şubat şiddetlenir ve kış bitinceye kadar da devam eder. Genellikle görülen hali, kışın depresif hissetmek ve yazın şikayetlerin olmaması şeklindedir, o nedenle de kış depresyonu olarak sıklıkla adlandırılır. Ancak Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu'nda başka mevsimsel örüntülerin izlendiği vakalar da az değildir. MDB, toplumda % 5 - 6 oranında bir sıklıkta görülmektedir.


kış depresyonu

Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu ilk kez Rosenthal ve arkadaşları tarafından 1984 yılında tanımlanmıştır. Dr. Norman Rosenthal, Güney Afrika’dan ABD’ye taşındıktan sonra, kış aylarında kendini daha az üretken hissederken, bahar aylarında bu durumun normale döndüğünü farketmiştir.


Kış depresyonunda, majör depresyon'un genel belirtilerinden üzüntülü ruh hali, isteksizlik, yorgunluk, içine kapanma, günlük aktivitelerde azalma, ve konsantrasyon güçlüğü gibi duygudurum ve bilişsel değişiklikler gözlenir. Ancak kış depresyonunda tipik olarak bazı belirtiler mevsimsel olmayan depresyona göre daha sık görülür.


Kış depresyonundan muzdarip kişiler, kışın daha tahammülsüz ve öfkelenmeye meyilli olmaya başlarlar ve durum kişilerarası ilişkilerinde zorluklar yaşamaları le sonuçlanabilir. Çalışmalar genel olarak normal insanların da kışın daha fazla uyku ihtiyacı olduğunu göstermiştir ancak bu değişiklik kış depresyonu yaşayanlarda daha belirgin olur. Kış depresyonunda uyku hiç yetmez veya dinlendirici değildir. Yaz ile kış arasındaki uyku süresinin farkı 1 saati geçebilir ancak kişi daha uzun uyumasına rağmen halen yorgun hissedilebilir. Genel olarak metabolizmaları yavaşlamış gibi hissederler; daha yavaş, daha evde vakit geçirmeye meyilli olabilirler. İştah artışı, aşırı yeme hali, özellikle karbonhidratlı yiyeceklere düşkünlük ve buna bağlı olarak kilo alma durumuna rastlanabilir.

Bazı kişilerde ise MDB tanısı konulabilecek düzeyde şikayet bulunmaz. Yalnızca üzüntülü ruh hali ya da yalnızca iştah ve uyku ile ilgili atipik bedensel belirtilerin olduğu diğer hiçbir depresif şikayetin olmayabilir. Araştırmalar, birinci basamak sağlık kurumlarına çeşitli nedenlerle başvuran hastaların %29’unun, bir depresyon yaşamaksızın, mevsimsel değişikliklere bağlı olarak sorunlar yaşadığını ortaya koymuştur.

Comments


bottom of page