top of page

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Hakkında Her Şey

 
Obsesif Kompulsif Bozukluğun nedenleri nedir?
  • Biyolojik : OKB, vücudunuzun kendi doğal kimyasındaki veya beyin fonksiyonlarındaki değişikliklerin bir sonucu olabilir. Beyin görüntüleme çalışmalarında kortikostriatal yolakların etkilendiği, ilaç ile davranışsal tedavilerin bu anormallikleri tersine çevirdiği çeşitli çalışmlarda bildirilmiştir.

  • Genetik :  İkizlerde yapılan çalışmalar OKB'nin genetik bir bileşeni olduğunu düşündürmektedir ancak spesifik genler henüz tanımlanmamıştır. OKB tanılı kişilerin büyük ailelerinde OKB tanısı almış veya obsesif kompülsif kişilik özellikleri olan bireyler sıklıkla bulunmaktadır. Ancak kültürel ve davranışsal faktörlerin etkisi de bulunduğundan aileye ait bir kalıtımsal özellikten bahsedilemez.

  • Öğrenme : Obsesif korkular ve kompülsif davranışlar aile üyelerini izleyerek öğrenilebilir veya çevreden zamanla yavaş yavaş öğrenilebilir.

  • ​Kişilik :  ​OKB tanılı hastaların sadece %15-35'inde hastalık öncesinde kişiliklerinde ayrıntıcılık, mükemmeliyetçilik gibi obsesif özellikler bulunmaktadır. Sıklıkla düşünülenin aksine ayrıbtıcılık ve mükemmeliyetçilik OKB oluşumunda şart değildir. 

OKB belirtilerinin şiddetini arttırabilen olası riskler nelerdir?

  • OKB sahibi ebeveynlere veya diğer aile üyelerine sahip olmak, OKB semptomlarının sizde görülme riskini artırabilir.

  • Travmatik veya stresli yaşam olayları OKB'nin özelliği olan müdahaleci düşünceleri, ritüelleri ve duygusal sıkıntıyı tetikleyerek OKB riskini arttırabilir.

  • Anksiyete bozuklukları, depresyon, madde kullanımı veya tik bozuklukları gibi diğer ruh sağlığı bozuklukları OKB ile ilişkili olabilir.

 

 

Hamilelik OKB şiddetini arttırır mı?

Doğum sonrası obsesif kompulsif bozukluk ( Postpartum OKB), bir kadın doğum yaptıktan sonra gelişebilen bir tür perinatal anksiyete bozukluğudur. Bu rahatsızlığa sahip olan kadınlar, kontrol etmesi zor gelen takıntılı düşünceler yaşarlar ve takıntıların neden olduğu kaygıyı hafifletmeye yardımcı olmak için zorlayıcı davranışlarda bulunurlar. Doğum sonrası OKB, ilaç tedavisi, psikoterapi ve kişisel bakım ile tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır.  Daha ayrıntılı bilgi için ...

OKB önlenebilir mi?

Obsesif Kompulsif Bozukluğu önlemenin kesin bir yolu olmamasıyla birlikte, mümkün olan en kısa sürede tedavi almak OKB'nin kötüleşmesini ve günlük rutininizi bozmasını önlemeye yardımcı olacaktır. 

OKB tanısı almak aslında tedavi sürecini başlatarak sizin için neden sonuç ilişkisini kurmada ve rahatsızlık duyduğunuz rutinleri bırakmada size kolaylık sağlar.

kemmelliyetçilik de OKB midir?

Mükemmeliyetçi olmak ile OKB'ye sahip olmak arasında fark vardır. OKB hayatınızdaki her şeyin temiz veya belirli bir şekilde düzenlenmesinden hoşlanmak değildir.

OKB toplumda ne sıklıkta görülür?

OKB'nin toplumda görülme sıklığı %2-3'tür. Psikiyatri kliniğine ayaktan tedavi olmak için başvuran her 10 kişiden birinde OKB bulunmaktadır. Yani psikiyatriye başvuru nedeni olarak 4. sırada yer almaktadır. Yetişkiniikte OKB'nin görülme sıklığı açısından kadınlar ve erkekler arasında fark yoktur. 

OKB önlenebilir mi ?
Mükemmelliyetçilik de OKB midir?
OKB belirtilerinin şiddetini arttırabilen olası riskler nelerdir?
Toplumda ne sıklıkta görülür?
Hamilelik OKB şiddetini arttırır mı?
Obsesif Kompulsif Bozukluğun nedeni nedir?
bottom of page